70 år med sykepleierutdanning i Levanger

11.08.2010

Bilde av Aashild Saursaunet, høgskolelektor ved avdeling for helsefag

Aashild Saursaunet, høgskolelektor ved avdeling for helsefag.

I år er det 70 år siden 3-årig sykepleierutdanning ble startet i Levanger. Det går ikke upåaktet hen; 25.-26.mars inviterer HiNT, avdeling helsefag, Levanger til jubileumsfeiring med ”historiske tilbakeblikk og syn for framtida”.

10.januar 1940 ble den aller første sykepleierutdanninga i Levanger startet, nærmere bestemt ved Innherred sykehus. Karakterprotokollen for første kull viser at 22 elever ble innskrevet, til det som også da var en 3-årig utdanning, dog uten annet navn enn søsterkullet…

Kjært barn har mange navn

Først etter 12 år fikk utdanninga navnet Innherred Sykehus`s Sykepleieskole. Og 11 år senere, i 1963, ble den adskilt fra sykehusets administrasjon og ble en egen fylkeskommunal institusjon, nå under navnet ”Innherred Sykepleieskole”.

Benevnelsen elev ble erstattet av student først i 1970, og i 1986 ble det gitt fullstendig høgskolestatus, noe som på ny medførte navneendring, denne gang til Innherred Sykepleierskole. I 1994 ble så Høgskolen i Nord-Trøndelag etablert, og med det ble alle høgskoler i fylket videreført som egne avdelinger i den nye høgskolen.

Søsterkullet ved Innherred sykehus 1941-44.

Søsterkullet ved Innherred sykehus 1941-44.

Innholdsrik markering

Sykepleierutdanningens 70-årige historie i Levanger består med andre ord av mange milepæler, noe man nå benytter anledningen til å vie ekstra oppmerksomhet. Målgruppa for markeringa er sykepleiere, veiledere i praksisfeltet og både tidligere og nåværende sykepleierstudenter. ”Samtidig er jubileumsfeiringa åpen for alle interesserte”, sier høgskolelektor Aashild Saursaunet, som selv var elev her fra 1963-66.

”Det jeg minnes best er nok det gode kullsammenholdet. Og tenk; hele kullet holder fortsatt kontakten i form av samlinger hvert andre år”, sier Saursaunet, som har jobbet som faglærer ved høgskolen i 37 år.

Historiske tilbakeblikk…

”Vi legger opp til en verdig åpning ved dekan, studieleder og jublieumskomitè. I tillegg byr vi på en rekke kunstneriske innslag, før førsteårsstudentene tar oss med gjennom sykepleiens historie på sin helt spesielle måte”, sier Saursaunet. ”Deretter rydder vi podiet for selve jubileumsforedraget, som vi har vært så heldig å få Synnøve Iversen til å holde for oss.” Synnøve Iversen er nå pensjonist, men jobbet i mange år som sykepleier og senere som lærer ved sykepleierutdanninga i Levanger.

Første dag rundes av med omvisning i øvingsavdelingen, etterfulgt av jubileumsmiddag i Hovedbyggets kantine.

… og syn for framtida

I tillegg til å se bakover i tid, vil man også løfte blikket og se fremover. Med overskriften ”Sykepleieren i framtida – utfordringer og muligheter” vil flere inviterte foredragsholdere sette fokus på hva som ser ut til å bli sykepleierens arbeidsområde i framtida. ”En av de som kommer er enhetslederen ved Øya Helsehus i Trondheim, som vil dele sine tanker rundt utfordringene knyttet til framtida, blant annet gjennom den nye Samhandlingsreformen”, sier studieleder Kari G. Andresen ved HiNT.

”Dette er et av mange aktuelle og viktige spørsmål vi kommer til å berøre i løpet av jubileumsmarkeringa, og vi føler oss sikre på at alle som kommer vil få to nyttige og minneverdige dager sammen med oss. Så meld deg på – vi har plass til mange”, smiler hun.