Nyheter

Helklaff med deltid!

Helklaff med deltid!

Elisabeth Antonsen fra Frøya (foran til venstre) og Eva Therese Johansen fra Trondheim får mange gode og praktiske tips under samlingene på deltidsstudiet ved HiNT, som her fra Line Ekrem fra Leka (i midten bak). Foto: Bjørnar Leknes.

Høsten 2011 startet HiNT et nytt deltidstilbud for grunnskolelærerutdanningen. Første kull jubler – og vekker samtidig oppsikt med gode resultater og ingen frafall!

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sier at vi om åtte år vil mangle om lag 18 000 lærere her tillands. Samtidig er det klare ønsker om en kompetanseheving på lærerutdanningen.

Lærerutdanningsinstitusjonene står med andre ord overfor ekstra store utfordringer i årene fremover. Nå ser Høgskolen i Nord-Trøndelag ut til å lykkes med et viktig tiltak, nemlig å tilby grunnskolelærerutdanningen som deltid.

Et årlig deltidsstudium

Høsten 2011 startet HiNT opp et helt nytt utdanningstilbud, kalt Grunnskolelærer, deltid 1-7. Denne utdanningen strekker seg over fem år, og baserer seg på stor grad av nettundervisning samt jevnlige samlinger på campus.

- Første kull er på 30 studenter, og tilbakemeldingene fra disse er veldig gode! Utdanningen fortsetter med nytt opptak nå i vår, forteller studieansvarlig Dag Gulaker.

Banebrytende med Lync

Dag Gulaker

Dag Gulaker har grunn til å smile. Samtlige studenter i første kull på GLD 1-7 er fortsatt med, og alle leverer gode resultater.

Studentene har 3 samlinger i Levanger hvert semester, og ellers to faste dager ukentlig med undervisning via en Skype-lignende videokonferanseløsning kalt Lync. I tillegg kommer praksis på en skole på hjemstedet.

- Det er altså typisk desentralisert, fleksibelt og annerledes, sier Gulaker.

At HiNT tar i bruk Lync, er banebrytende og noe som vekker oppsikt i hele universitets- og høgskolesektoren. Høgskolen har vært pilotskole for Microsoft i utviklingen av denne løsningen, som gjør at studentene enkelt fra sin PC eller Mac kan kommunisere med både lærere og medstudenter via chat, lydsamtale, video og deling av skjerm og dokumenter.

- Dette gir studentene nye muligheter innen både rådgivning, undervisning og annen kommunikasjon. Samtidig det gir de ansatte helt nye muligheter til å kommunisere med studentene og å legge til rette for og gjennomføre undervisning, sier Gulaker.

- Som et campus på nett

Gunnhild Yttersian og Elisabeth Antonsen.

Gunnhild Yttersian (til venstre) og Elisabeth Antonsen.

Blant studentene i det aller første kullet finner vi hele sju fra Frøya, deriblant Gunnhild Yttersian og Elisabeth Antonsen.

- De klare fordelene med å ta utdanningen som deltidsstudent er at man kan bo hjemme og jobbe i tillegg. Men det er veldig krevende, og er lagt opp som et 75 % studium. De som går her er imidlertid voksne og veldig motiverte, noe som gir et godt og annerledes klassemiljø.

Samtidig legger de ikke skjul på at de har møtt på enkelte utfordringer i oppstartsfasen av det nye studietilbudet.

- Lync er i utgangspunktet et veldig bra program, hvor vi både kan se og høre hverandre. Samtidig er det også noe sårbart, da du er avhengig av å ha et stabilt nett. Forhold som uvær og strømstans var i alle fall en utfordring i høst, sier de.

Dette sier andre medstudenter:

Mona Erfjord Hald (til venstre, Bindal) og Line Ekrem (Leka):

- Nå kan jeg kombinere studiene med jobb og samtidig fortsette å bo hjemme, sier Ekrem.

- Dette er ei veldig god løsning som jeg anbefaler. Men det krever mye selvdisiplin og stramme rutiner, så jeg jobber med studiene nesten hver dag, sier Erfjord Hald.

Magnus Wold (Verdal):

- Det har fungert veldig bra og det passer meg ypperlig. Oppfølgingen fra lærerne har vært utrolig god. Jeg anbefaler dette studiet for alle som av en eller annen grunn ikke kan eller vil være heltidsstudent, sier Wold.

Eva Therese Johansen (Trondheim) og Hege Tårnsvik (Bjugn):

- Deltidsstudiet er kjempefint! Og veldig praktisk! Det gjør at vi kan bo langt unna og ha klasserommet hjemme, samtidig som studiene kan kombineres med jobb og familieliv. At det er kort reisetid betyr også mye, siden vi har seks samlinger i året, sier de.

Tonicke Angelo (Namsos) og Renate Aglen Pedersen (Bangsund):

- Deltidsstudiet fungerer veldig bra! Det er veldig tilrettelagt for at vi kan være hjemme. Med småbarnsfamilie, samt mangel på fast jobb, er dette midt i blinken.

- Men samtidig er det veldig krevende, og god selvdisiplin er helt nødvendig! Vi har fått solid støtte og oppfølging fra lærerne, noe som gjør det hele veldig trygt!

Grunnskolelærerstudent Camilla Formo fra Grong i Nord-Trøndelag har vært en av testpilotene, og forteller om svært positive erfaringer så langt.

Camilla Formo

Camilla Formo fra Grong er veldig fornøyd med deltidstilbudet fra HiNT, og roser IT-seksjonen for fantastisk service.

- Jeg er veldig positiv til Lync. Det er enkelt å bruke, og gir mer kontinuitet i det desentraliserte studiet når en ikke har mulighet til å være heltidsstudent. Det er som en campus på nett, og for meg en fullgod erstatning for det å være fysisk til stede på campus, sier Formo.

Gode resultater!

Og at Formo og hennes medstudenter trives, kommer klart til syne på flere måter. Deltidsstudentene har nemlig et betydelig høyere eksamensresultat enn de som tar utdanningen på fulltid. Samtidig har det ikke vært noen forfall underveis.

- At vi har med alle sammen etter nesten ett år oppsiktsvekkende bra! Det er spesielt i et lærerstudium og det er mer enn spesielt i et nettbasert studium der frafallet ellers er høyere enn i et tradisjonelt studium, sier Gulaker, og får støtte av faglærer Ingunn Longva:

– Det er tydelig at dette er motiverte studenter som jobber mye, og som svært gjerne vil bli lærere, sier Longva.