Nyheter

Stort sprik i den flerkulturelle kompetansen

Stort sprik i den flerkulturelle kompetansen

Fornøyde folk på fagdag. Fra venstre høyskolelektor Kathrine Moen, studieansvarlig Kirsten Lauritsen, student Eli Storsand, psykolog Sunil Loona og student Hans Bremset (foto: Bjørnar Leknes).

Samfunnet har et stort behov for mer kompetanse rundt den flerkulturelle barnehagen og skolen. Nylig fikk nær 90 deltakere en solid vitamininnsprøytning om temaet ved HiNT.

Psykolog Sunil Loona fra India har bodd og jobbet i Norge i snart 40 år, og har mer erfaring enn de fleste i arbeid med flerspråklighet. Han arbeider i dag ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i Oslo, og viet nylig en hel dag til kompetansehevingssamlingen om den flerkulturelle barnehagen og skolen, i regi av HiNT og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Et stort antall deltakere vitnet om solid interesse både for tema og fagperson. Nær 90 påmeldte fra barnehager, skoler, fylkeskommune, PPT og BUP, fant nemlig veien til Blåsalen på Røstad.

Kompetanse, kompetanse, kompetanse

Kulturelt mangfold

86 deltakere lyttet begeistret til psykolog Loonas budskap rundt minoritetsspråklige barn med særskilte språkvansker.

- Mitt viktigste budskap til de fremmøtte er at vi må satse mye mer på kompetanse. Vi vet at kompetanse blant lærerne er uhyre viktig og vi ser at det går mye bedre med elever som har slike lærere.

Hans Bremset og Eli Storsand er begge studenter ved HiNTs studietilbud ”Kulturelt mangfold og læring” og hadde stort utbytte av kompetansehevingssamlinga. Bremset jobber til daglig som lærer ved Skatval skole i Stjørdal og har lang erfaring fra arbeid med flerkulturelle barn.

- Slike fagdager er veldig viktige og jeg har masse nyttig input. Problemet i distriktene er ofte at elevene kommer først, og kompetansen deretter. Vi vet at det ofte er altfor lite faglig kompetanse i skolene, og dermed også mange tilfeldigheter i hva slags oppfølging disse barna får, sier Bremset og får støtte av Storsand, som opplever mye av det samme.

Stort sprik

- Noen kan mye, andre lite eller ingenting. Det blir derfor et stort sprik mellom barnas behov og den hjelp de faktisk får, sier hun. Storsand jobber ved Meråker skole og er i tillegg barnefaglig ansvarlig ved Nustadbo asylmottak i Meråker, hvor hun jobber med fremmedspråklige nyankomne i kommunen.

- Jeg skal videreformidle alt det viktige vi har hørt av Sunil Loona her i dag, blant annet om at alle fremmedkulturelle og minoritetsspråklige må kreve flere tiltak. Dette var en skikkelig vitamininnsprøytning.

Bergen - best i klassen

Sunil Loona

Sunil Loona jobber ved NAFO og har mellom annet jobbet 17 år i PP-tjenesten i Oslo.

Sunil Loona fremhevet at det er stor forskjell på by og land når det kommer til kompetanse.

- Noen kommuner, deriblant Bergen, forlanger i dag at lærerne har kompetanse på dette feltet. Bergen kommune er i så måte en foregangskommune som satser bevisst og omfattende. Vi ser ofte at storbyene har ressurser, mens distriktene har større utfordringer og ofte prioriterer dette bort.

Viktig HiNT-studie

Både Bremset og Storsand prater varmt om HiNT-studiet ”Kulturelt mangfold og læring”, og anbefaler det på det varmeste.

- Studiet gir en bred basiskunnskap som alle uansett profesjon har bruk for. Det bedrer forståelsen og ens egen innsikt. Ikke minst bedrer studiet forståelsen for viktigheten av å lage en læringskultur på skola som gjør det rettferdig for barna. I dag er det veldig ujevnt og definitivt ikke lik tilgang for alle til den kunnskapen og de ressursene vi har.