Viktige datoer og frister

12.08.2014

HØSTSEMESTERET 2014

Studiestart: onsdag 13. august 2014 (uke 33)
Semesterslutt: fredag 19. desember 2014 (uke 51)

VÅRSEMESTERET 2015

Semesterstart: mandag 5. januar 2015 (uke 2)
Semesterslutt: fredag 12. juni 2015 (uke 24)

Påska i 2015 er i uke 14

HØSTSEMESTERET 2014

01.08

Søknadsfrist enkeltemner høstsemesteret(søknadsskjema)

13.08

Studiestart

01.09

Frist for betaling semesteravgift

15.09

Frist for å godkjenne utdanningsplan for høstsemesteret

15.09

Frist for å melde seg opp i emner som ikke inngår i utdanningsplanen (helsefag kan ha annen frist)

15.09

Frist for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen fra vår 2014 (annen frist helsefag og studiested Steinkjer)

15.09

Frist for søknad om spesiell tilrettelegging ved eksamen(søknadsskjema)

15.09

Frist for levering av politiattest

 

Eksamensperioder - se egen oversikt fra studiested/avdeling

01.12

Søknadsfrist for enkeltemner vårsemesteret (søknadsskjema)

20.12

Semesterslutt

VÅRSEMESTERET 2015

05.01

Studiestart

10.01

Frist for betaling semesteravgift

01.02

Frist for å godkjenne utdanningsplan for vårsemesteret

01.02

Frist for å melde seg opp i emner som ikke inngår i utdanningsplanen (helsefag kan ha annen frist)

01.02

Frist for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen fra høst 2014

01.02

Frist for søknad om spesiell tilrettelegging ved eksamen (søknadsskjema)

30.03
06.04

Påskeferie

 

Eksamensperioder - se egen oversikt fra studiested/avdeling

12.06

Semesterslutt (vi tar forbehold om at enkelte eksamener kan avvikles etter 12.06.)

Se spesielle datoer og frister for studiested/avdeling.