Studentrepresentasjon i utvalg ved HiNT

Som student ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har du mange muligheter til å øve innflytelse på og påvirke din egen og dine medstudenters studiehverdag, samt den fremtidige utvikling av høgskolen.

Her er en oversikt over alle utvalg ved HiNT med studentrepresentasjon, og hvilke roller studentene har i de ulike utvalg:

I tillegg har studentene egne representanter i styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og i styret ved Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT).