Utdanningsplan og vitnemål

30.06.2014

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en avtale mellom den enkelte student og høgskolen om faglige forhold. Den inneholder bestemmelser om høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor høgskolen og medstudenter.

Alle studenter som skal gjennomføre studier på 60 studiepoeng eller mer, skal ifølge Lov om universiteter og høgskoler ha en utdanningsplan. Ved HiNT er det bestemt at alle studenter som tar 30 studiepoeng eller mer i studieåret skal ha en utdanningsplan.

Utdanningsplanen består av to deler, en generell del og en spesifikk del.

Utdanningsplanens generelle del omfatter:

 1. Serviceerklæring for HiNT
 2. Lov om universiteter og høgskoler, forskrifter, retningslinjer og eventuelt utfyllende reglement Lover og regler.
 3. Studieprogrammet du er tatt opp til, jfr. aktuelle fag-/studieplaner.

Utdanningsplanens spesifikke del omfatter:

 1. Personopplysninger (adresser, telefon, e-post adresse).
 2. Standard utdanningsplan. Har du behov for endring av standard utdanningsplan, kan du få tilpasset en individuell utdanningsplan. Du må da ta kontakt med en av Høgskolens studieveiledere.

Studenten må selv godkjenne sin utdanningsplan i StudentWeb til fastsatte frister for hvert semester. Fristen for ordinær godkjenning for høstsemesteret er 15.09. og for vårsemesteret er 01.02.

Godkjenning av utdanningsplan er å anse som endelig emnepåmelding og en forutsetning for å få tilgang til Fronter. Du blir rapportert til Lånekassen som aktiv student så snart du har godkjent din utdanningsplan og betalt semesteravgiften.

Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål

Etter fullført utdanning får du vitnemål eller karakterutskrift fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Har du fulgt ordinær studieplan skjer dette automatisk etter siste eksamen.

Regler for utskrift av vitnemål og karakterutskrifter:

 • Vitnemål får studenter som fullfører en grad, ei yrkesutdanning eller et annet flerårig utdanningsprogram, i henhold til paragraf 19 i Forskrift om eksamen ved HiNT. Vitnemålet inneholder karakterene dine og en beskrivelse av studiet. Det utstedes kun ett vitnemål for hver fullført grad. Dersom en kandidat forbedrer karakterer som inngår på vitnemålet, skrives det ut karakterutskrift.
  Sammen med vitnemålet følger et Diploma Supplement på engelsk som utstedes automatisk og gratis, samt en karakterutskrift på engelsk (Transcript of Records).
 • Diploma Supplement er et vitnemålstillegg på engelsk som forklarer innholdet i graden du har oppnådd etter avsluttet yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram. Alle som blir uteksaminert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag på bachelor- eller masternivå, vil automatisk få tilsendt et Diploma Supplement sammen med sitt vitnemål. Diploma Supplement kan brukes for å søke videre utdanning eller arbeid i utlandet etter endt utdanning.
  Høgskolen i Nord-Trøndelag fikk godkjent Diploma Supplement Label i NOKUT i 2013.
  Les mer om Diploma Supplement på NOKUTs nettsider: http://nokut.no.
 • Karakterutskrift får studenter som fullfører studier eller studieprogram som ikke fører til grad, yrkesutdanning eller flerårig utdanningsprogram. Karakterutskriften inneholder ikke noen beskrivelse av studiet.
 • Duplikat kan ved tap utstedes etter begrunnet skriftlig søknad.

Vitnemål for fullført studieprogram er verdipapirer som kun utstedes en gang. Ta derfor godt vare på dine vitnemål.

Studenter som er forsinket i utdanningsløpet må selv bestille vitnemål for studieprogrammet når dette er fullført.

Kontakt oss for å få karakterutskrift eller vitnemål


Her finner du en samling av lover, forskrifter og retningslinjer. Lov om universiteter og høgskoler Forskrift o...  Les mer
Vitnemål
Etter fullført utdanning får du vitnemål eller karakterutskrift fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Har du fulgt ordinær...  Les mer