Viktige datoer og frister

HØSTSEMESTERET 2015

Studiestart: onsdag 12. august 2015 (uke 33)
Semesterslutt: fredag 18. desember 2015 (uke 51). Vi tar forbehold om at det kan bli avviket eksamener tom 21.12.15.

VÅRSEMESTERET 2016

Semesterstart: mandag 4. januar 2016 (uke 2)
Semesterslutt: fredag 10. juni 2016 (uke 23). Vi tar forbehold om at det kan bli avviklet eksamener etter denne dato.

Påska 2016 er i uke 12.

HØSTSEMESTERET 2015

01.08

Søknadsfrist enkeltemner høstsemesteret(søknadsskjema)

12.08

Studiestart

13.08

Undervisningen starter for 2. og 3. års studenter. Se timeplan og ev informasjon i Fronter om når dine studier starter undervisning.

01.09

Frist for betaling semesteravgift

15.09

Frist for å godkjenne utdanningsplan for høstsemesteret

15.09

Frist for å melde seg opp i emner som ikke inngår i utdanningsplanen (helsefag kan ha annen frist)

15.09

Frist for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen fra vår 2015 (annen frist helsefag og studiested Steinkjer)

15.09

Frist for søknad om spesiell tilrettelegging ved eksamen(søknadsskjema)

15.09

Frist for levering av politiattest

 

Eksamensperioder - se egen oversikt fra studiested/avdeling

01.12

Søknadsfrist for enkeltemner vårsemesteret (søknadsskjema)

18.12

Semesterslutt (vi tar forbehold om at det kan bli avviklet eksamener tom 21.12.)

VÅRSEMESTERET 2016

04.01

Studiestart

10.01

Frist for betaling semesteravgift

01.02

Frist for å godkjenne utdanningsplan for vårsemesteret

01.02

Frist for å melde seg opp i emner som ikke inngår i utdanningsplanen (helsefag kan ha annen frist)

01.02

Frist for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen fra høst 2015

01.02

Frist for søknad om spesiell tilrettelegging ved eksamen (søknadsskjema)

21.03
28.03

Påskeferie

 

Eksamensperioder - se egen oversikt fra studiested/avdeling

12.06

Semesterslutt (vi tar forbehold om at enkelte eksamener kan bli avviklet etter 12.06.)

Se spesielle datoer og frister for studiested/avdeling.