Nyheter

Innovativ intensivuke

Innovativ intensivuke

Gjensidig begeistring over intensivseminaret, fra rådgiver Stein Morten Holberg i Proneo (til venstre), studentene Lidia Kritskaya og Inga K.H. Grindvik, gründer Kent Olav Ferstad og student Kristina Madeleine Fossbakk (foto: Britt Paula Mørkved).

Å studere innovasjon og entreprenørskap er spennende, men også krevende. En suksessoppskrift er å ta studentene med på et 5-dagers intensivseminar, sammen med et knippe gründere.

Studenter på bachelorgradsstudiet i Økonomi og administrasjon ved HiNT har i samarbeid med regionale gründere nylig gjennomført et 5-dagers intensivseminar ved Finsås kurssenter. Intensivseminaret utgjør en praktisk tilnærming til valgfaget Innovasjon & Entreprenørskap. I tillegg til studenter og gründere, er ressurspersoner fra Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag (KPNT) og Proneo engasjert som veiledere.

Regionale gründere

Gründerne er rekruttert via innovasjonssystemene i regionen, og studentene har valgt å spesialisere seg i bedriftsetablering og bedriftsutvikling. Faglig ansvarlig for innhold og gjennomføring av intensivseminaret er høgskolelektor Britt Paula Mørkved.

- HiNT har en viktig oppgave som regional kompetansepartner, og dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan studentene kan gi verdi til gründere, regional verdiskaping, og sist men ikke minst utvikle og oppleve nytten av egen kompetanse, sier Mørkved.

Verdifullt seminar

Intensivseminar 2

Studentene Mari Røe, Marita S. Krokstad og Randi Bjerkaker Berg.

Studentene har på forhånd gjennomgått teori relatert til forretningsutvikling før de koples sammen med gründere som ønsker å utvikle forretningskonseptet sitt i samarbeid med studentene. Verdien i denne arbeidsmåten beskriver Stein Morten Holberg fra Proneo på følgende måte:

- Etter min vurdering gir HiNTs intensivseminar i forretningsutviklingen betydelig verdi på flere områder. Samarbeidet mellom HiNT, gründere fra fylket, og tiltaksapparatet rundt, herunder Innovasjon Norge og innovasjonsselskapene, er viktig for å skape en større interesse for, og kompetanse rundt entreprenørskap i Nord-Trøndelag.

- For studentene gir seminaret deres første "real life"-opplevelse av å utvikle en reell forretningside i nært samarbeid med gründeren selv, noe som gjøres best gjennom et intensivt seminar. For gründeren gir seminaret en første opplevelse av at andre personer vurderer, analyserer og bidrar i utviklingen av forretningsideen, noe som både er krevende og utviklende om hverandre, sier Holberg.

Gjensidig begeistring

Intensivseminar 1

Studentene Lidia Kritskaya, Inga Kristin H. Grindvik og Kristina Madeleine Fossback.

Holberg legger til at deltakelsen i intensivseminaret er viktig også for Proneo, for å bidra til at de i Nord-Trøndelag samarbeider om slike gode tiltak.

- Entreprenørskap er viktig i dag, og blir enda viktigere framover. At vi gode hjelperne samarbeider om å utvikle nye gründere og kompetanse om entreprenørskap blir derfor også bare viktigere.

Gründer av "Barnebagen" Bente Borgan Helden deltok også på intensivseminaret, og opplever dette som veldig verdifullt.

- I tillegg til at jeg får en god og innholdsrik forretningsplan har jeg blitt tilført mye ny kunnskap og refleksjoner innenfor flere områder for min forretningside. Det har vært gjensidig lærerikt å samarbeide med studentene og muligheten for å jobbe sammen med ressurspersoner med spisskompetanse som Proneo, Kunnskapsparken, Grong Sparebank og Innovasjon Norge har tilført min forretningsutvikling stor verdi, sier hun.

Studentgruppen som jobbet med prosjekt "Barnebagen" uttaler også de opplever dette som en god læremåte.

- Da får man anvendt teorien man har lært på forhånd. Det er lærerikt å jobbe i grupper med veileder og direkte kontakt med gründeren, sier de.

Forretningsplaner og presentasjoner

HiNT-studiet baserer seg på at studenter i team og samspill med støttespillere og gründer med relevante problemstillinger, skal skrive en forretningsplan.

Intensivseminar 3

Studentene Randi Bjerkaker Berg, Mari Røe, Marita S. Krokstad, gründer Bente Borgan Helden og rådgiver Tore Vandvik Moe, KPNT.

- Dette gir et innblikk i det daglige virke og er veldig relevant for hvordan samspill foregår i jobbsammenheng. Slik jeg ser det gir det studentene noe annet enn tørr teori, og skaper et samspill av presentasjoner og utfordringer. Det er veldig positivt, sier gründer Kent Olav Ferstad.

- Vi synes at dette intensivseminaret er veldig bra. Vi har hatt et stort læringsutbytte og kan her koble sammen praksis med teori. Det hjelper oss å prøve våre kunnskaper i praksis. Det at vi jobber med reelle prosjekter motiverer ekstra, sier studentene i gruppen som jobbet med prosjektet "MultiDeiceing".

Studentene fikk positive og konstruktive tilbakemeldinger på sine førsteutkast av forretningsplan av Morten Raade i Innovasjon Norge og Bjørn Aasland i Grong Sparebank. Studentene jobber nå videre med prosjektet, før endelig innlevering i desember, da forretningsplanene skal overrekkes oppdragsgivere formelt.

- Kanskje er dette er lite eksempel på at Triple Helix lever! smiler Britt Paula Mørkved.