Sørsamisk 2

Sørsamisk 2

Faget sørsamisk ved HiNT er organisert som to studieenheter: Sørsamisk 1 og Sørsamisk 2.
Sørsamisk 2 er en videreføring av og utdyping av sentale emner i Sørsamisk 1.

Om studiet

Samlingsbasert deltidsstudium ovet ett år.Studiet går over to semester med tilnærmet jevn fordeling av arbeidsbyrdene. Hoveddelen av den timeplanfestede undervisningen vil være i form av forelesninger og annen lærerstyrt aktivitet.

Studiet tar sikte på å:
- gi studentene et selvstendig forhold til faget og grunnlag for videre læring og utvikling
- gi økt innsikt i fagets historie og tradisjon
- styrke språklige kunnskaper og ferdigheter med vekt på aktiv formidling
- videreutvikle arbeidsformer og gi økt innsikt i fagdidaktiske forhold

Faglig innhold:
1. Språk
2. Kultur og litteratur
3. Fagdidaktikk


Undervisningsspråket vil primært være sørsamisk, og alle skriftlige arbeider og oppgaver skal leveres på sørsamisk.

Dette kan du bli

Studieenhetene i sørsamisk er i utgangspunktet et tilbud for høgskolens ordinære lærerstudenter. Språkstudiene er tenkt å utgjøre et sentralt innslag i en framtidig sørsamisk lærerutdanning, og med vekt på sørsamisk som morsmålsstudium.

Andre opplysninger

Studiet vil settes i gang studieåret 2013/2014.

Samlinger høsten 2013:

1. samling: 3. - 5. okt. Sted: HiNT Røstad
2. samling: 23. - 26. okt. Sted: Østersund, 2 første dager Gïeleviermie/språknettverk.
3. samling: 21. - 23. nov. Sted: Snåsa, 1 (2) dager sammen med studiet Sørsamisk kulturkunnskap.
4. samling: 12. - 14. des. Sted: HiNT Røstad

HiNT tilbyr også videreutdanning i samarbeid med Folkeuniversitetet og Utdanningsdirektoratet (Kompetanse for kvalitet).

Fagområder

Yrke

Studiets type

Studiested

Huskeliste

Laster data...
 
Laster data...
Laster data...
Laster data...