Studier i sørsamisk språk og kultur

08.05.2014

HiNT har et nasjonalt ansvar for sørsamisk språk og kultur innen lærerutdanning.

STUDIER

Studieåret 2013/2014

Studieåret 2014/2015

Sørsamisk kultur og historie er rettet mot alle som er opptatt av å få nærmere kjennskap til sørsamisk historie, ressursbruk, språk og litteratur, urfolksperspektivet, religion og livsanskuelse, reindriftsnæring, og håndverk og musikk. Studiet gir 30stp., og går over to semestre. Det er lagt opp til tre samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Faglig leder for studiet er Håkon Hermanstrand. Undervisningen vil gå parallelt med undervisningen på Sørsamisk kulturkunnskap. Søknadsfrist 15.august via søknadsskjema på studiets nettside. Studiestart 3. september 2014.

Sørsamisk kulturkunnskap er en del av den nasjonale strategien "Kompetanse for kvalitet" og er et studie rettet mot lærere i grunnskolen og i videregående skole. Studiet gir 30 stp., og går over to semestre. Det er lagt opp til tre samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Undervisningen tar for seg sørsamisk historie, ressursbruk, språk og litteratur, urfolksperspektivet, religion og livsanskuelse, reindriftsnæring, og håndverk og musikk. Faglig leder er Håkon Hermanstrand. Undervisningen vil gå parallellt med undervisningen på Sørsamisk kultur og historie. Søknadsfrist 15. mars, via Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Sørsamisk 1 og Sørsamisk 2 tilbys vekselvis annethvert år, og gir begge 30 studiepoeng. Studiene er samlingsbaserte og går over to semestre. Studiene kan tas som grunnstudium eller som videreutdanning. Søkere som ønsker Sørsamisk 1 eller 2 som grunnstudium søker direkte til HiNT, mens søkere som ønsker studiene som videreutdanning må søke til Utdanningsdirektoratet.

Studiet Med joik som utgangspunkt er et samlingsbasert studie som gir 15 studiepoeng.

Sørsamisk begynneropplæring gir 15 studiepoeng, og er et samlings- og nettbasert studie over ett semester. Det kreves ingen forkunnskaper i sørsamisk for å starte på Sørsamisk begynneropplæring 1. Søknadsfrist er 17. januar 2014, og undervisningen starter på HiNT Levanger 5. februar 2014.

INFORMASJON

KOMPETANSE FOR KVALITET 2012 – 2015

Våre tilbud for perioden fremgår av oversikten under STUDIER. I tillegg arbeider vi med å kunne gi tilbud om Med joik som utgangspunkt, 15 stp, innenfor samme program.

ORGANISERING OG SAK-SAMARBEID

Klikk her for mer informasjon om satsing på sørsamisk i HiNT, Sak 7 og kontakter i sørsamisk område.

HVEM KAN DU SNAKKE MED?